Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Wat wij vieren

Als christenen hebben wij heel veel te vieren. In het bijzonder doen we dat op dagen waarop wij Gods geschiedenis van redding voor de mens gedenken.

Met Kerstfeest vieren we Jezus’ geboorte uit de maagd Maria. Zij was ondertrouwd met Jozef. Maar Jozef was niet Jezus’ vader. God is Zelf de Vader. We lezen in de Bijbel dat de engel Gabriël Maria vertelde dat de Heilige Geest over haar zou komen en de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. Jezus zou Gods Zoon zijn. En zo is het gebeurd en werd Jezus geboren in een eenvoudige stal te Bethlehem.

Jezus kwam naar onze wereld om voor onze zonde te sterven. De Heere God wilde de mensen redden en offerde daarvoor Zijn eigen Zoon op. Tijdens Zijn leven liet de Heere Jezus zien met wonderen en tekenen dat Hij Gods Zoon was en leerde Hij ook over Zijn doorbrekend Koninkrijk zonder zonde en gebrek, dat definitief zal doorbreken als Jezus wederkomt.

Met Goede Vrijdag vieren wij dat Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. Vreemd om die dag ‘goed’ te noemen, denk je misschien. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven om te redden uit onze zonde. Daarvoor is Hij door God, de Vader naar de wereld gestuurd.
Zonde is leven zonde ( r ) God, niet doen wat Hij wil dat we doen, wel doen wat Hij niet wil dat we doen. Het heeft alles te maken met geen echte liefde hebben voor Hem en je naaste.

Jezus redt ons met Zijn dood uit de zonde, en wil de relatie tussen jou en God herstellen als tussen Vader en kind. Hij bracht deze verzoening tot stand aan het Kruis op Golgotha, droeg daar de straf op onze zonde, en betaalde onze zondeschuld. Wij hebben dat niet verdiend, maar we mogen vergeving van zonde en een nieuw en eeuwig leven ontvangen. Dat is nogmaals onverdiend en helemaal gratis. We noemen dat genade!

Met Pasen stond Jezus op uit de dood. Op de derde dag na Zijn kruisiging heeft Hij alle zonde, de gevolgen van de zonde, alle ellende, ziekte en dood overwonnen! Wat een groot wonder! We mogen er zeker van zijn dat Jezus sterker is dan onze zonde, ziekte, nood en dood. Eens maakt Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, alles definitief voor altijd nieuw!

Met Hemelvaart ging de Heere Jezus terug naar de hemel, terwijl Hij Zijn armen uitstrekte om Zijn discipelen te zegenen. Nu zit Hij naast God, de Vader op de Troon waar Jezus non-stop voor ons pleit, bidt en ook alles regeert.

Met Pinksteren vieren wij de komst en de uitstorting van de Heilige Geest. Met God, de Vader en God, de Zoon zijn wij direct verbonden door de Heilige Geest. Hij geeft ons alles van de Vader en de Zoon. In al Hun schatten laat de Heilige Geest ons delen. Zo mag je door de Heilige Geest geloof ontvangen, leiding in jouw leven, maar ook troost en zekerheid dat God het laatste woord heeft in jouw leven en onmetelijk veel van je houdt. Het werk van de Heilige Geest is een groot wonder en heel belangrijk voor je persoonlijk en voor jou samen met andere gelovigen, ook in Zijn gemeente.

 

CGK Mussel