Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Ons geloof in drie symbolen

Ons geloof kunnen we eigenlijk ook wel samenvatten in drie symbolen.

Het Kruis..
Dat is het symbool van het geloof. Omdat de Heere Jezus stierf aan het Kruis, is er redding voor de wereld. Aan het Kruis droeg Hij de zonde en het kwaad weg, kwam er verlossing van onze zondeschuld en verzoening met God, de Vader. Nu is er bij God vergeving en een nieuw begin mogelijk. Dat laatste is een nieuw en eeuwig leven, eindeloos gaaf in de liefde en blijdschap van God.

Het anker
Dat is het symbool van de hoop. Jezus is gestorven aan het Kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. Nu deelt Hij Zijn redding aan mensen uit, die in Hem geloven en wil Hij hen leiden naar Zijn eeuwig Koninkrijk, waar geen kwaad, dood en verdriet meer is. Daar zie je nu nog maar gedeeltelijk van. Maar onze hoop staat vast in de Opgestane Heere Jezus!

Het hart
Dat is het symbool van de liefde. Wat wordt Gods liefde ten diepste duidelijk in Jezus’ woorden van Johannes 3 vers 16, ook wel ‘Mussels code’: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

CGK Mussel