Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Veiligheid in de kerk is echter niet altijd vanzelfsprekend. Er kunnen problemen in je leven zijn waar je met niemand over durft te praten.

Als er binnen onze gemeente behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek, fungeert de vertrouwenspersoon als aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon bied een luisterend oor, geeft zo nodig advies en verwijst door waar nodig.  

Binnen onze gemeente zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. De vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij het Meldpunt Misbruik, verbonden aan onze kerk. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan, een iets te nadrukkelijke hand op je schouder en soms nog verdergaand. We kennen helaas de verdrietige verhalen op dit gebied.  

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit probleem en andere problemen, ook binnen de kerk en dat is een van de redenen dat de kerkenraad ook in onze gemeente twee vertrouwenspersonen aangesteld heeft.