Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

In Wie wij geloven

Wij geloven in de Heere God, Die hemel, aarde en heel het universum geschapen heeft. Hij schiep ook de mens. Maar de mens koos voor opstand, verleid door Gods tegenstander, de satan en raakte van God vervreemd. We noemen dit zonde. Ook nu nog hebben alle mensen de neiging zonder God te leven. Wat doe je jezelf dan te kort! Je mist een eeuwig leven met je Schepper!

Maar de Heere God hield en houdt onmetelijk veel van Zijn mensenschepsels en ook van jou. En Hij gaf Zijn zoon, de Heere Jezus, als offer voor ook jouw zonde, uit genade alleen. Jezus stierf ongeveer na dertig jaar op deze aarde te hebben geleefd aan het Kruis op Golgotha in Jeruzalem voor ook jouw zonde en overwon de zonde, en alle gevolgen van de zonde tot aan de dood toe.

Als je in Jezus en Zijn reddingswerk gelooft, ben je gered en mag je als kind van God eindeloos gaaf met Hem leven. Dat nieuwe leven wordt hier en nu al merkbaar, omdat Gods geest, de heilige Geest, je hart wil vullen en je leven wil leiden. Je leven krijgt volmaakte glans in het eeuwige leven na de dood of wanneer de Heere Jezus op de jongste dag op de wolken terugkomt uit de hemel naar de aarde.