Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Wat we willen uitleven

Gods onmetelijke liefde en genade, die zo getoond en te ontvangen is in de Heere Jezus Christus, willen we uitdelen naar elkaar in woord en daad door naar elkaar om te zien, en er voor elkaar te zijn, levend van de Heilige Geest en heel dichtbij Gods woord.

Gelijktijdig willen we staan in de heilige roeping om Gods liefde en genade in woord en daad te brengen in de wereld. Dat betekent dat we het Evangelie willen brengen bij hen, die het nog niet kennen en ook oog willen hebben voor de nood in de wereld, dichtbij en verder weg.

Dat de Heere onze gemeente veel van Zijn Heilige Geest geeft!