Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Waarom we Heilig Avondmaal vieren

Een aantal keren per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Alle leden, die belijdenis van het geloof gedaan hebben, krijgen dan de schaal met het gebroken brood aangereikt om een stukje op te eten en de zilveren beker met rode wijn aangereikt om een slokje te drinken.

Het gebroken brood en de geschonken wijn doen denken aan wat er met de Heere Jezus aan het Kruis gebeurde. Zijn bloed stroomde, zoals de wijn ingeschonken wordt en Zijn lichaam werd verbroken, zoals het brood gebroken wordt. En dat als straf voor onze zonde. Zo alleen wil God al onze zonde volkomen vergeven. We krijgen van Hem een nieuw leven onder leiding van de Heilige Geest. En we mogen op weg zijn naar een eeuwig leven in het hemels Paleis. Het uitdelen van brood en wijn laat zien dat de Heere Jezus aan ons Zijn genade geeft. We hoeven enkel gelovig onze handen open te houden om dat te ontvangen!

Hoe verschillend wij ook zijn, we mogen aan Zijn tafel als verloste zondaren, en aangenomen kinderen van God één zijn in onze Gastheer, onze Verlosser, de Heere Jezus Christus!

CGK Mussel