Back to Top

Berichtensysteem

 Om de onderlinge communicatie van gemeenteleden te vergemakkelijken is er een mailsysteem opgezet
  waarmee berichtjes gemakkelijk en snel kunnen worden verspreid per e-mail.
  Gemeenteleden die de mailtjes in hun mailbox willen ontvangen kunnen zich opgeven door het invullen het daarvoor bestemde formulier:: Aanmeldformulier berichtensysteem en/of intranet.

 Alleen leden van onze gemeente kunnen zich opgeven voor deze berichtendienst.
 Door de inhoud van deze berichtjes zijn die niet interessant voor mensen buiten onze gemeente
 U kunt daarbij denken aan zoiets als: “Broeder De Wit is vandaag overleden….”
 Voor mensen die deze broeder niet kennen, hebben dergelijke berichtjes geen waarde.

 

Het systeem is bedoeld voor berichten zoals:

 – geboren
 – overleden
 – opgenomen in of weer thuis uit het ziekenhuis
 – wilt u bidden/ danken voor…..
 – geslaagd
 – berichten die niet geschikt zijn voor plaatsing op de website

 

Berichten die in het algemeen niet zullen worden verspreid zijn:

 – Felicitaties
 – Nieuwjaarswensen
 – Gedichtjes en proza
 – Berichten die schijnbaar bedoeld zijn om een discussie uit te lokken.
 – Berichten met bijlagen.

 

 De scriba, de redactie van Informa en de webmaster kunnen rechtstreeks via het mailsysteem berichten versturen. 

 Gemeenteleden, commissies en verenigingen kunnen berichten laten versturen via dit systeem.
 U kunt dit doen door het berichtje dat u wilt verspreiden, te sturen naar webmaster@cgkmussel.nl,
 met de vermelding dat het bericht bedoeld is voor verspreiding via het mailsysteem.
 De webmaster verstuurt dan het bericht via het mailsysteem.