Back to Top

Berichtensysteem

 Om de onderlinge communicatie van gemeenteleden te vergemakkelijken is er een mailsysteem opgezet
  waarmee berichtjes gemakkelijk en snel kunnen worden verspreid per e-mail.
  Gemeenteleden die de mailtjes in hun mailbox willen ontvangen kunnen zich opgeven door het invullen het formulier onder het menu CGK Mussel. 

 Alleen leden van onze gemeente kunnen zich opgeven voor deze berichtendienst.
 Door de inhoud van deze berichtjes zijn die niet interresant voor mensen buiten onze gemeente
 U kunt daarbij denken aan zoiets als: “Broeder De Wit is vandaag overleden….”
 Voor mensen die deze broeder niet kennen, hebben dergelijke berichtjes geen waarde.

 

Het systeem is bedoeld voor berichten zoals:

 – geboren
 – overleden
 – opgenomen in of weer thuis uit het ziekenhuis
 – wilt u bidden/ danken voor…..
 – geslaagd
 – berichten die niet geschikt zijn voor plaatsing op de website

 

Berichten die in het algemeen niet zullen worden verspreid zijn:

 – Felicitaties
 – Nieuwjaars wensen
 – Gedichtjes en proza
 – Berichten die schijnbaar bedoeld zijn om een discussie uit te lokken.
 – Berichten met bijlagen.

 

 De scriba, de redactie van Informa en de webmaster kunnen rechtstreeks via het mailsysteem berichten versturen. 

 Gemeenteleden, commissies en verenigingen kunnen berichten laten versturen via dit systeem.
 U kunt dit doen door het berichtje dat u wilt verspreiden, te sturen naar webmaster@cgkmussel.nl,
 met de vermelding dat het bericht bedoeld is voor verspreiding via het mailsysteem.
 De webmaster verstuurt dan het bericht via het mailsysteem.