Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Berichtensysteem

Om de onderlinge communicatie van gemeenteleden te vergemakkelijken is er een mailsysteem opgezet waarmee berichten gemakkelijk en snel kunnen worden verspreid per e-mail. Gemeenteleden die deze berichten in hun mailbox willen ontvangen kunnen zich opgeven door het invullen het daarvoor bestemde formulier:
Aanmeldformulier berichtensysteem en/of intranet.

Alleen leden van onze gemeente kunnen zich opgeven voor deze berichtendienst. Door inhoud van de berichten maakt dat ze niet interessant zijn voor mensen buiten onze gemeente, ook spelen privacy aspecten daarbij een rol. U kunt  bijvoorbeeld denken aan berichten van overlijden, geboorte, etc., zoals ook hieronder nog nader omschreven.

Het systeem is bedoeld voor berichten met onderwerpen als:

 – geboren
 – overleden
 – opgenomen in of weer thuis uit het ziekenhuis
 – wilt u bidden/ danken voor…..
 – geslaagd
 – nieuws dat niet geschikt is voor plaatsing op de website

In het algemeen is het systeem niet bedoeld voor:

 – Felicitaties
 – Nieuwjaarswensen
 – Gedichtjes en proza
 – Berichten die schijnbaar bedoeld zijn om een discussie uit te lokken.
 – Berichten met bijlagen.

 

De scriba, de redactie van Informa en de webmaster kunnen rechtstreeks via het mailsysteem berichten versturen. 

Gemeenteleden, commissies en verenigingen kunnen berichten laten versturen via dit systeem. U kunt dit doen door het berichtje dat u wilt verspreiden, te sturen naar webmaster@cgkmussel.nl, met de vermelding dat het bericht bedoeld is voor verspreiding via het mailsysteem. De webmaster verstuurt dan het bericht via het mailsysteem.

CGK Mussel