Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Vrouwenvereniging

Op de maandagavond eens in de twee week komen wij samen. We beginnen met een psalm of lied en vervolgens met gebed. Dan wordt er een gedicht gelezen en we lezen een gedeelte uit de bijbel wat aansluit op ons onderwerp voor deze avond. Daarna spreken we samen over het gelezen gedeelte.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!