Back to Top

Kerkelijke bijdragen en giften

Het beheer van de gebouwen, de betaling van het traktement van de predikant, de vergoedingen voor gastpredikanten, kosten van kerkdiensten, clubs/verenigingen en diverse algemene kosten worden betaald uit de vaste vrijwillige bijdragen (VVB) van de gemeenteleden en de opbrengsten van de collecten voor de kerk.  Daarnaast dient er jaarlijks een bijdrage per lid afgedragen te worden aan het landelijk kerkelijk bureau, de zogenaamde kerkelijke kassen.

Van alle gemeenteleden die een eigen inkomen hebben verwachten we een financiële bijdrage, de vaste vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage noemen we ‘vrijwillig’ in de zin dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Deze bijdrage noemen we ‘vast’, omdat we ervan uitgaan, dat het om een structurele bijdrage gaat (elke maand, elk jaar opnieuw).

We zijn een levendige gemeente waarin veel gebeurt. Jaarlijks zijn we veel geld nodig om gemeente te kunnen zijn. Samen gemeente zijn betekent dus ook samen bijdragen in de lasten. De vrijwillige bijdrage is daarom een belangrijke inkomstenbron. De vrijwillige bijdrage hoort geen last te zijn. Het is een voorrecht om de Heer te mogen dienen, ook met ons bezit!!

De VVB kunt u (bij voorkeur via maandelijkse automatische overschrijving) overmaken naar de bankrekening van de kerk:
NL55 RABO 0343 4032 18 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Mussel.

 

Tijdens collectes kunt u gebruikmaken van de Givt app. Meer informatie over de Givt app en het gebruik daarvan vindt u op de site van Givt.