Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 25 juli 2021

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Leesdienst o.l.v. br. Arnout Schuurman
Thema: Geen half werk!

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 42: 1 en 7 OB
Stil gebed
Votum
De wil van de Heere
Zingen: Psalm 119: 7 en 12 OB
               Opwekking 717
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Markus 8: 10 – 30
Moment met de kinderen
Zingen: Ken je dit verhaal
Verkondiging
Zingen: Opwekking 755
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 585
Zegenbede

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: br. B. Koerts
Thema: Kan er iets goeds komen uit Mussel?

Welkom
Zingen: Opwekking 797
Stil gebed
Votum
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 119: 1 en 7 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 15: 40 – 16: 5
Moment met de kinderen
Zingen: Iedereen is anders
Verkondiging
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 OB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 767
Zegenbede