Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 4 juni 2023

 

Morgendienst

Aanvang: 11:00 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Thema: Laat je vollopen

Welkom
Zingen: Opwekking 788
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 NB
               Johannes de Heer 132
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Efeziërs 5: 1, 2, 6 – 20
Moment met de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 98
Verkondiging
Zingen: Opwekking 766
Danken en bidden
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 249
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek

Welkom
Zingen: Psalm 18: 12, 13 en 14 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 770
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
               Lied 257
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 14
Lezing van HC zondag 26
Moment met de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 77
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 NB
               Psalm 89: 7 OB
Lezen van het doopformulier
Zingen: Lied 334: 1, 3 en 5
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 354
Zegen