Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

zondag 31 mei 2020

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Leesdienst o.l.v. br. A. Schuurman
Thema: De laatste dagen

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum
Lezen van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Opwekking 763
              Opwekking 754
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13
Zingen: Psalm 27: 1 en 7 NB
Schriftlezing: Handelingen 2: 13 – 21
Kindermoment
Zingen: Door de kracht …
Verkondiging
Zingen: Opwekking 585
Voorbede en dankzegging
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 477
Zegenbede

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Thema: Zit je vol?

Welkom
Zingen: Johannes de Heer 132
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 766
              Opwekking 623
Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Efeziërs 5: 8b – 20
Kindermoment
Zingen: Kinderopwekking 70
Verkondiging
Zingen: Opwekking 27
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 416 NLB
Zegen