Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 17 oktober 2021

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. J. Wessels
Thema: Waarom staan die stenen daar?

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Opwekking 350
               Opwekking 797
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Jozua 4: 15 – 24
Moment met de kinderen
Zingen: Hanna Lam 403
Verkondiging
Zingen: Psalm 66: 2 en 5 NB
Lezing 1e deel formulier HA
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 68: 10 en 16 OB
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 16:30 uur
Voorganger: ds. J. Wessels
Thema: Waarom staan die stenen daar?

Welkom
Zingen: Opwekking 840
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 103: 1, 6 en 7 OB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 18: 9 – 17
Moment met de kinderen
Zingen: We hebben allemaal wat
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 2 en 3 NB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 764
Zegen