Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

zondag 29 november 2020

 

Moprgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: kandidaat S.M. Buth
Thema: De grote daden van de Heere in het verlossen van Zijn volk

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Stil gebed
Votum en groet
De Wil van de Heere
Zingen: Psalm 147: 10 OB
               Geloofd zij onze God
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 18: 1 – 12
Moment met de kinderen
Zingen: Opwekking 54
Verkondiging
Zingen: Psalm 135: 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 77: 8 OB
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. L. van Dalen
Thema: Kwetsbaar en kostbaar (Jes. 42: 1 – 3)

Welkom
Zingen: Lied 118: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146: 3 en 4 NB
Geloofsbelijdenis
Luisteren naar lied in Farsi
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 42: 1 – 9
Moment met de kinderen
Zingen: Laat dan je licht maar schijnen
Verkondiging
Zingen: Opwekking 411
Bijbels onderwijs over de doop en doopgebed
Luisteren naar lied in Farsi
Belijdenis vragen en bediening van de doop
Zingen: Opwekking 123
Uitreiken geschenken
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 595
Zegen
Luisterlied: Thank You