Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 21 juli 2019

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: prof. G.C. den Hertog
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool


Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 108: 1 en 7 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 54
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 40
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Samuël 4
Zingen: Jezus is de Goede Herder
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Lied 9: 7, 8 en 10
Kinderen terug in de kerk
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 409: 1, 2 en 5
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: prof. G.C. den Hertog
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool


Welkom
Zingen: Psalm 61: 1, 3 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 428
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 9
Zingen: God kent jou
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Lied 75: 7, 8 en 9
Kinderen terug in de kerk
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 423: 1, 2, 3 en 4
Zegen

 

      •