Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 19 januari 2020

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Op wie lijk jij?


Welkom en mededelingen
Presentatie Gul Khan
Zingen: Psalm 145: 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Psalm 86: 4 NB
              Hemelhoog 294
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Efeze 4: 17 – 32
Zingen: Hemelhoog 384
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 75: 1 en 7 NB
Kinderen terug in de kerk
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Weerklank 56
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Getuigende baby’s


Welkom
Zingen: Hemelhoog 617a: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
The Happy Singers: Hemelhoog 257
Zingen: Hemelhoog 49
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 8
Zingen: Psalm 8: 1 en 2 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het Doopformulier
Doopgebed
Zingen: Weerklank 308: 1, 2, 5 en 8
Vragen aan de ouders
Moment met de kinderen
Zingen: Hemelhoog 426
Er wordt gedoopt
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 736
Zingen: Hemelhoog 583
Zegen

 

      •