Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 29 januari 2023

 

Morgendienst

Aanvang: 11:00 uur
Voorganger: ds. J.R. Bulten
Thema: De verleidster weerstaan

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 172: 1 en 4
Wetslezing vanuit Deuteronomium 6
Zingen: Psalm 119: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 4: 1 – 11
Zingen: Psalm 91: 3 en 4 DNP
Moment met de kinderen
Zingen: Evangelische Liedbundel 466
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 542: 1 en 2
Danken en bidden
Zingen: Johannes de Heer 542: 3 en 4
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 832
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Jezus zoekt, roept en verbindt

Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 DNP
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 771
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 851
Gebed
Schriftlezing: Lucas 19: 1 – 10
Moment met de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 126
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 1 en 4 DNP
               Hemelhoog 365
Inzameling van de gaven
Danken en bidden
Zingen: Psalm 147: 1 en 5 DNP
Zegen