Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 19 mei 2019

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Met alles van Jezus samen Eén voelen


Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Weerklank 242: 1 en 3
              Weerklank 238: 1 en 3
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 – 11
Zingen: Hemelhoog 390
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 133: 1 en 2 OB
              Psalm 119: 32 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Wat hou ik van uw huis
Zingen: Opwekking 249: 1
              Psalm 133: 3 OB
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Met alles van Jezus, samen geloven, strijden, lijden

 

Welkom
Zingen: Psalm 144: 1 en 6 NB
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank 460
              Psalm 81: 1, 11 en 12 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 1: 27 – 30
Zingen: Weerklank 453
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 95: 2 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 798
Zingen: Opwekking 249
Zegen

 

      •