Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 15 mei 2022

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: br. B. Koerts

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 36: 2 en 3 DNP
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Opwekking 797
               Opwekking 688
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Galaten 6: 1 – 18
Moment met de kinderen
Zingen: Ja is ja
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 1 en 9 NB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 481: 1 en 2
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. A.S. de Jong
Thema: Christus is de kracht in jouw zwakheid

Welkom
Zingen: Psalm 89: 2 en 3 DNP
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 146: 3, 5, 6 en 7  OB
Gebed
Schriftlezing: 2 Korintiërs 11: 21 – 12: 10
Moment met de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 86
Verkondiging
Zingen: Zo lief had God de Vader
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 411
Zegen