Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 29 maart 2020

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: kand. J. van Limbeek
Thema: Een droom in lijdenstijd


Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 717
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 99: 1 en 3 DNP
Wetslezing en samenvatting
Zingen: Psalm 39: 3 en 7 OB
              Opwekking 616
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 27: 11 – 26
Zingen: Kinderopwekking 120
Verkondiging
Zingen: Psalm 143: 1, 6 en 11 OB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 789
Zingen: Psalm 4: 2 en 3 DNP
Zegenbede

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: kand. J. van Limbeek
Thema: In de crisis op oorlogspad


Welkom
Zingen: Psalm 60: 1 en 3 DNP
Stil gebed
Votum
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 40
              Psalm 81: 1, 5 en 9 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 3
Zingen: Schriftberijming 8: 1 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 108: 3 en 7 OB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 7
Zegen

 

      •