Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 21 februari 2021

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: student J.A. de Kok
Thema: Jezus getest als Gods Zoon

Welkom
In memoriam zr. Geertje Martens – Wubs
Zingen: Psalm 73: 12 en 13 OB
Mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 123: 1 OB
De wil van de Heere
Zingen: Psalm 143: 1 DNP
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheus 4: 1 – 11
Moment met de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 86
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 150
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 832
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: student J.A. de Kok

Welkom
Zingen: Opwekking 687
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 123: 1 DNP
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 7 – 18
Moment met de kinderen
Zingen: Onder, boven, voor en achter
Verkondiging
Zingen: Opwekking 640
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 73: 12, 13 OB
Zegen