Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 14 april 2019

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Dubbeltal


Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 118: 13 en 14 OB
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Hemelhoog 286
              Hemelhoog 629
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 23: 13 – 25
Zingen: Psalm 106: 2 en 3 DNP
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 107: 5 en 7 NB
              Hemelhoog 726: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Weerklank 147: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Avondmaalsviering
Zingen: Johannes de Heer 43: 1 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 365
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Jezus’ lijden & van een Barabbas een Simon van Cyrene worden

 

Welkom
Zingen: Psalm 32: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 77: 7 OB
Johannes de Heer 836: 1 en 4
Gebed voor de opening van Gods Woord en verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 23: 26 – 32
Le Groupe Evangelique zingt 3 liederen
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 143: 10 OB
Johannes de Heer 205: 1, 2 en 4
Kinderen terug in de kerk
Le Groupe Evangelique zingt 2 liederen
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 473
Zegen

      •