Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 15 september 2019

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Noachs vallen, weer opstaan en wij (Noach VII)


Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 36:2 NB
              Psalm 103: 3 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Johannes de Heer 197
              Hemelhoog 331
Voorbede en dankzegging en gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 9: 24 -29
                         Spreuken 28: 13 – 14
Zingen: Opwekking 811
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 130: 2 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Hemelhoog 274
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Hemelhoog 295: 2
Danken en bidden
Zingen: Hemelhoog 547
Inzameling van de gaven
Zingen: Weerklank 486: 1 en 4
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Noachs profetie, zijn zonen, de wereldvolken en wij (Noach VIII)


Welkom
Zingen: Psalm 96: 3, 4 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 9: 18 – 29
Zingen: Psalm 86: 3 en 5 NB
              Hemelhoog 350
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 826
Kinderen terug in de kerk
Danken en bidden
Luisterlied: What a friend I have
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4, 5 OB
Zegen

 

      •