Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 26 mei 2024

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Leesdienst o.l.v. br. A. Raveling
Thema: Een liefdevolle omweg

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 684
Stil gebed
Votum en groet
De 10 geboden
Zingen: Psalm 86: 6 OB
               Opwekking 640
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting door Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 15: 21 – 28
Moment met de kinderen
Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
Verkondiging
Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 6 NB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Zegenbede

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Thema: Jezus – God redt

Welkom
Zingen: Opwekking 392
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 145: 3 en 6 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting door Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 21
                          Johannes 14: 1 – 6
                          Handelingen 4: 8 – 12
Moment met de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 117
Lezing vraag en antwoord 29 en 30 Heidelbergse Catechismus
Verkondiging
Zingen: Opwekking 618
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 121 OB
Zegen