Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 3 december 2023

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. R. v.d. Kamp

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 10 NB
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: Opwekking 464
De Tien Woorden
Zingen: Lied 118: 2
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11
Zingen: Psalm 102: 6 en 10
Moment met de kinderen
Zingen: Opwekking 554
Verkondiging
Zingen: Opwekking 148
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 126: 1, 2 en 3
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. J.R. Bulten

Welkom
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Schriftberijming 28: 2, 3, 4 en 5
Gebed voor de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Efeziërs 2: 1 – 10
Zingen: Lied 78: 1
Moment met de kinderen
Zingen: Op Toonhoogte 567
Verkondiging
Zingen: Opwekking 575
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 124
Zegen