Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 25 september 2022

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: br. B. Koerts
Thema: DE DOOD VAN DE ZOON

Zingen: Juicht / Hij is verheerlijkt
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 797
Stil gebed
Votum en groet
Lezing 1e deel formulier Heilig Avondmaal
Lezing van de Wet
Le Groupe Evangélique zingt 2 liederen
Gebed
Schriftlezing: 2 Samuël 18: 19 – 32
Moment met de kinderen
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen
Verkondiging
Le Groupe Evangélique zingt 2 liederen
Zingen: Opwekking 733
Danken en bidden
Le Groupe Evangélique zingt 2 liederen
Inzameling van de gaven
Zingen: Een toekomst vol van hoop
Zegen
Zingen: Opwekking 690

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. W.J. Plantinga
Thema: Je pijn vergeten?

Welkom
Zingen: Lied 20: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1, 2 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 41: 41 – 45
                          Jesaja 65: 17 – 18
Zingen: Psalm 77: 2 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 377: 1 t/m 4 NLB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 687: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 687: 3 en 4
Zegen