Back to Top

Liturgie kerkdiensten

zondag 10 november 2019

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: ds. D. van der Wal
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: God en de roeping van Jona


Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 96: 1, 2 en 6 OB
Lezing van de Wet 
Zingen: Opwekking 350
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Jona 1: 1 – 17
Zingen: Psalm 93: 1, 2 en 3 DNP
              Jona, Jona
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 355
Kinderen terug in de kerk
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 78: 1, 2 en 3
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. D. van der Wal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God, Jona en de storm


Welkom
Zingen: Johannes de Heer 306: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 5 OB
Gebed
Schriftlezing: Jona 1: 4 – 17
Zingen: Psalm 107: 7 en 8 NB
Kinderlied: Ik ken je Jona
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 96: 1, 2 en 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 369
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 383
Zegen

 

      •