Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

zondag 20 september 2020

 

Morgendienst

Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: ds. H.J. Selderhuis

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
De wil van de Heere
Zingen: Opwekking 715
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 36
Moment met de kinderen
Zingen: Ik zag een kuikentje
Verkondiging n.a.v. Psalm 36: 8
Zingen: Opwekking 123
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 36: 2 NB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 150: 1 NB
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. H.J. Selderhuis

Welkom
Zingen: Lied 304: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 145: 1 en 2 NB
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 2: 41 – 47
Moment met de kinderen
Zingen: We hebben allemaal wat
Verkondiging
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 NB
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 145: 3 NB
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 304: 3
Zegen