Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Vooruit 12-13 jaar

Vooruit is er voor jongeren van de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs.

Om de week op woensdagavond komen wij bij elkaar. We beginnen deze avonden altijd met  elkaar door de leuke en minder leuke belevenissen met elkaar te delen. Daarna bespreken we met elkaar een onderwerp uit de bijbel of iets wat ons bezighoudt. We doen dit op een ontspannen manier door spel of quiz. Er wordt vaak ook een passend gedeelte uit de bijbel gelezen.

Het is altjd heel gezellig en bedoeld om met elkaar op te trekken en ons geloof te delen.

Zit je in de 1e of 2e klas van het voortgezet onderwijs en vind je het belangrijk om samen met anderen op te trekken en wil je ook graag je geloof delen of juist graag met anderen er over praten wat je moeilijk vindt, kom dan zeker eens een avond langs.

 

Leiding:

Sjaak Vis

Gretha Moorlag

.