Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Helping hands

Onder de noemer Helping Hands zijn een groot aantal leden van onze gemeente werkzaam op het AZC van Ter Apel en Musselkanaal. We werken onder asielzoekers om ze kennis te laten maken met de liefde van Christus. Deze liefde willen we laten zien door middel van de volgende activiteiten:  

Kledingacties:
We proberen gemiddeld 1x per maand een kledingactie te houden. Tijdens deze actie staan wij met een aanhanger vol kleding langs de looproute tussen AZC en centrum Ter Apel. Deze actie dient naast het zorgen voor onze medemens tevens om nieuwe contacten te leggen. Tijdens de kledingactie delen wij naast kleding eveneens koffie/thee/chocolademelk uit en proberen we de mensen d.m.v. flyers iets mee te geven over het Evangelie. Daarnaast geven we aan dat er mogelijkheden zijn om opgehaald te worden voor de kerkdienst.

Kerkdiensten:
We bieden de mogelijkheid voor vluchtelingen om een bezoek te brengen aan onze zondagse middagdiensten. Wanneer men dat wil, kan men opgehaald worden. We vertalen de schriftlezing in een aantal veel voorkomende talen om zoveel mogelijk mee te kunnen geven van het Evangelie. Daarnaast worden grote gedeelten van de dienst vertaald in het Engels. Gasten kunnen via oortjes de vertaling horen. Na de dienst wordt er met de asielzoekers koffie gedronken in de Bun. Tijdens het koffiedrinken proberen we op een ontspannen manier persoonlijk contact met de asielzoekers te krijgen.

Bezoek:
We brengen gedurende de week bezoekjes bij mensen die hier om vragen / open voor staan. Tijdens deze bezoekjes is er persoonlijke aandacht en kan er een luisterend oor worden geboden.

Nederlandse les:
Op verschillende avonden door de week worden er Nederlandse lessen gegeven aan de mensen die dit graag willen.

Bijbelstudie:
Er wordt voor de mensen die er voor open staan een Bijbelstudie gegeven. In verschillende lessen worden de basis van het Christelijke geloof uitgelegd. We merken dat veelal moslims open staan voor deze cursus.

Verspreiding lectuur:
Tijdens het koffiedrinken is er te allen tijde christelijke lectuur in verschillende talen beschikbaar. Vluchtelingen kunnen deze lectuur gratis meenemen. Wanneer mensen aangeven geïnteresseerd te zijn in het Christelijk geloof, kunnen ze een Bijbel in de gewenste taal van ons ontvangen. Lectuur wordt gratis verstrekt.

Vertrek:
Omdat het AZC van Ter Apel een aankomst- en vertrekcentrum is, zijn er veel vluchtelingen waar we contact mee hebben die overgeplaatst worden naar een ander AZC in Nederland. We hebben inmiddels een netwerk met kerken die asielzoekers in andere centra van ons “overnemen”. Wanneer het een asielzoeker betreft die Bijbelstudie volgde, wordt eveneens overgedragen wat men al aan Bijbelonderwijs heeft gehad.


Contact:
Wanneer u graag meer wilt weten over het werk van Helping Hands of contacten heeft met (een) vluchteling(en) die overgeplaatst worden naar Ter Apel, kunt u contact opnemen met

Gul Irfan Khan: 06 – 49 30 82 32
Sandra Bodde: 06 – 23 85 00 17

Of via de e-mail

 

Daarbij staan we altijd open voor tips/hulp.