Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Groeigroepen

Waarom Groei groepen?
Samen groeien in Geloof, Gemeenschap en Getuigenis.
Jezus gaf vaak onderwijs aan grote groepen mensen. Toch trok Hij het meest op met een kleine groep van 12 mensen. Juist in die groep van discipelen van Jezus zien we geestelijke groei gestalte krijgen.
In de gemeentes die ontstonden, is er naast de samenkomsten van de hele gemeente, altijd behoefte geweest aan samenkomsten in kleinere groepen. Net zoals de eerste christenen dat deden: gewoon in de huiskamer. De kerkenraad van CGK Mussel wil zulke samenkomsten graag stimuleren. We noemen een kleine groep een groeigroep. De groeigroep is bedoeld om een hechte gemeenschap te worden waarin zorg en aandacht voor elkaar is, maar waarin ook de uitdaging wordt aangegaan om de zichtbare liefde van Christus door te geven aan onze omgeving.

De groeidiensten kunnen aanleiding zijn om met het thema van de preek verder te praten over geloof en geloofsgroei. En het zou mooi zijn als vanuit de groeigroepen zelf concrete onderwerpen over het dagelijks volgeling van Jezus zijn, worden aangedragen. Dan kan onze predikant daar een preek over maken.
Maar niet alleen de groeidiensten zijn aanleiding voor een groeigroep avond. Er kunnen ook boekjes en/of andere thema’s behandeld en besproken worden.
Er zijn op dit moment verschillende groeigroepen in de gemeente, van diverse leeftijden en samenstellingen.

Wat geweldig dat we een gemeente mogen zijn die dichtbij Jezus mag leven en dat Hij ons in ons persoonlijk geloof groei wil geven en ons ook dichter tot elkaar wil brengen.

 

CGK Mussel