Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Kindercrèche

’s Morgens is in de Regenboog (zalencomplex achter de kerk) in zaal 2 oppas voor de kinderen van 0 en 1 jaar en in zaal 3 voor de kinderen van 2 en 3 jaar. Tijdens de middagdienst is de oppasdienst in zaal 3 voor kinderen t/m 5 jaar (t/m groep 2 van de basisschool).

De oppassers zijn herkenbaar door het dragen van een badge. Deze badges hangen in de kasten, die in de zalen staan. Zo is voor iedereen duidelijk wie er op de kinderen past.

In de beide zalen hangt een whiteboard.  Hierop worden de namen van de kinderen vermeld. Ook kunnen ouders bijzonderheden vermelden, denk aan allergie. De oppassers kunnen hierop ook bijzonderheden tijdens de oppas kwijt (vb. schone luier gegeven of kleren nat en droge aangetrokken). Tevens is inzichtelijk hoeveel kinderen naar buiten gebracht moeten worden bij een evt. brandalarm.

 

Verzoek aan de ouders

Vermeld op de tas en beker/fles de naam van uw kind(eren).
Geef uw kind(eren) reservekleding mee.
Schrijf de naam of namen van uw kind(eren) op het whiteboard en vermeld evt. bijzonderheden.
Indien de (volwassen) oppas nog niet aanwezig is, dan graag met 1 of 2 personen blijven wachten tot de oppas er is.

 

Informatie voor de oppassers

Er moet altijd een volwassene aanwezig zijn (dus een volwassene ruilt met een volwassene en een jongere ruilt met een jongere)
Onderling ruilen als u/jij verhinderd bent op de ingeroosterde dag.
Wanneer u/jij geruild hebt, dit aanpassen op het rooster die in zalen hangt.
Minimaal 20 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn.
De badge – die in de kast hangt – opspelden.
De bakken waarin het speelgoed zit weer leeg in de kast terugzetten (dit voorkomt dat kinderen erop klimmen/in gaan zitten, waardoor ze eerder stuk zijn).
Tijdens de oppasdienst worden geen foto’s gemaakt.
Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan.
Het speelgoed staat gesorteerd in de kasten. Dit ook graag weer op deze manier opruimen.
Als het heel druk is, dan eerst even bij burenoppassers kijken of zij hulp kunnen bieden.
Luiers in de blauwe container (staat in de berging) weggooien.

Houdt in de gaten wanneer u/jij ingeroosterd bent.

 

Voor vragen/suggesties/opgave kunt u terecht bij:

Janneke Moorlag      
Wianne Schuurman
Gerda Wubs

CGK Mussel