Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Waarom ook nog met Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag naar de kerk gaan

Met Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag sluiten we een jaar en beginnen we een nieuwe jaar. Met de factor ‘tijd’ worden we dan extra bepaald. De tijd lijkt voor ons wel voorbij te vliegen in al onze bezigheden en drukte en voorspoed. Terwijl de tijd kan kruipen in onze nood, zorgen, ziekte en tegenspoed. Maar alle tijd is in Gods hand. We mogen pelgrims onderweg zijn naar de eeuwigheid. Daar zal tijd geen rol meer spelen. Daar mogen we samen met de Heere in het nieuwe en eeuwige Jeruzalem wonen. Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag zijn dagen dat we als gelovigen onze eeuwige God bidden en danken voor ons onderweg zijn en voor de tijd, die de Heere ons geeft om tot bekering te komen, in Hem te geloven en Hem en onze naasten hier te dienen.