Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Catechisatie

Het Bijbelonderwijs van onze kinderen is een belangrijke taak in onze gemeente. God geeft in Zijn Woord meerdere aanwijzingen over het onderwijs. Deze passages in de Bijbel geven heel duidelijk het belang van goed Bijbelonderwijs weer.  Dit onderwijs geldt uiteraard voor oud, maar ook voor jong.

Middels catechisatie nemen we een deel van het onderwijs van onze kinderen op ons. Tijdens de catechisatielessen willen we kinderen en jongeren onderwijzen over onze God.
Naast de overdracht van kennis willen we dat onze kinderen een levende relatie krijgen met Jezus Christus en dat ze God leren kennen. Door het leren kennen van God met het verstand hopen we dat het bijdraagt aan het willen leren kennen van God met het hart.

In onze gemeente wordt begonnen met catechisatie op de leeftijd van 10 jaar. Deze catechisatielessen gaan door tot de jongeren besluiten om belijdenis te doen. Soms komt het voor dat jongeren deze beslissing (nog) niet nemen. Op een gegeven moment stromen ze dan uit het catechisatie-traject en worden ze opgenomen in een vervolggroep.

De jongeren krijgen catechisatie in dezelfde leeftijdsgroepen. De meeste groepen worden geleid door 2 catecheten. Tijdens de lessen wordt er gewerkt uit een methode waarin veel van de kennis die we graag willen overdragen aan onze jongeren behandeld wordt.

CGK Mussel