Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Waarom we Dopen en Geloofsbelijdenis doen

De Heilige Doop is een teken dat de Heere God voor ons wil zorgen, met ons en onze kinderen een genadeverbond wil sluiten. Hij wil door Zijn Heilige Geest ons en onze kinderen nabij zijn.

Gedoopt worden in de naam, de kracht van God, de Vader betekent dat je Zijn kind mag zijn en daarom mag delen in de erfenis. Dat laatste is het eeuwige leven.

Gedoopt worden in de naam van God, de Zoon betekent dat Jezus al je zonden afwast en je vrij mag zijn van zondeschuld.

Gedoopt worden in de naam van God, de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest in jouw hart wil wonen. Hij helpt jou ook om te geloven en elke keer opnieuw te leven met God.

De Doop is geen automatische garantie dat het met jou voor altijd goed komt. God is wel een Verbond met jou aangegaan, maar Hij verlangt ook naar een antwoord van jou. Hij wil graag van jou horen of jij jouw leven aan Hem wilt geven omdat je van Hem houdt. Dat mag je doen nadat je catechisatie hebt gevolgd en veel van Hem en Zijn Bijbel geleerd hebt. In het midden van de gemeente en voor God mag dat gebeuren. We noemen dat openbaar belijdenis van het geloof doen. Dat is voor de gemeente altijd groot feest!

Als je als volwassene tot geloof komt en je bent nog niet gedoopt als klein kind, dan doe je eerst Geloofsbelijdenis en mag je daarna gedoopt worden.