Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Diaconie

“Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij. Als je Mij gaat volgen: Toon mijn liefde, aan de ander. Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.”

Diaconie is één van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping.

Als diaconie mogen we regelmatig bij elkaar komen om te spreken over onze inzet in de gemeente. Zo hebben we de volgende speerpunten uitgewerkt:
• Bekendheid Diaconie; middels ons diaconaal venster houden we de gemeente graag op de hoogte en proberen we de gemeenteleden betrokken te houden bij dit mooie werk.
• Vreemdelingendiaconaat; op zondagmiddag komen er elke week asielzoekers uit Ter Apel in onze middagdienst. Hier werken ook de gemeenteleden aan mee door voor vervoer te zorgen. Na de dienst is er tijd voor ontspanning en gesprekken in de Bun onder het genot van een kop koffie of thee. Onder andere hierdoor mogen deze mensen werkelijk in aanraking komen met de liefde van Christus!
• Jeugddiaconaat; binnen een gemeente met ruim meer dan 25% leden jonger dan 25 jaar willen we ons heel graag richten op deze doelgroep en hen ook stimuleren om Jezus te volgen en te dienen. We hebben 2 diakenen binnen ons team zich hier volledig voor inzetten!
• Diaconaat buiten de gemeente; ook naar buiten toe, onder andere in ons dorp proberen we ten dienste te staan van onze (naaste) omgeving.


De hele gemeente

Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: ‘Ik zal ervoor zorgen dat er mensen zijn die hulp en aandacht kunnen geven.’ De diaken is gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Diaconaat is dus niet alleen de taak van een diaken.

Leidinggeven
De diaken geeft leiding aan het diaconaat van de gemeente. Dat doet hij door de gemeenteleden toe te rusten, hen te stimuleren en te motiveren om dienstbaar te zijn aan de naaste en daarin zelf een voorbeeld te zijn. En door te zorgen voor een goede voortgang van het diaconale werk van de gemeente. Hij doet dus veel meer dan collecteren en vergaderen alleen!

Inspireren en stimuleren
Als diaconaat onlosmakelijk verbonden is met christen zijn, is niets doen dus geen optie. Als Gods Woord je raakt, kan het niet anders dan dat je in beweging komt voor de naaste in nood. En dit willen we graag met Zijn Hulp in de praktijk brengen!

Inzamelen en uitdelen
Om nood te kunnen lenigen, zijn gaven nodig. Deze gaven inzamelen (opzoeken) en uitdelen – vraag en aanbod met elkaar in contact brengen – is ook een taak van de diaken. U ziet: gaven inzamelen en uitdelen is veel meer dan alleen zorgen dat de collectezak rondgaat, gevuld wordt en het goed uitgeven van het bijeengebrachte geld. ‘Gaven’ is zoveel meer dan geld alleen.

Centrale plaats
Diaconaat behoort tot het hart van de gemeente, wij kunnen er niet zonder! De christelijke gemeente moet in navolging van het voorbeeld van Jezus een diaconale gemeente zijn. Er ligt een grote uitdaging voor het diaconale werk. We hebben veel werk te verrichten en dat kunnen we ook als christenen, omdat we het eenvoudigweg niet van onszelf hoeven te verwachten.

“Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw Woord maakt uw wegen bekend.”

Diaconale kas
De gelden uit de diaconale kas worden gebruikt voor diaconale hulp binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten. Wilt u ons helpen, helpen? U kunt uw gift aan de diaconale kas overmaken naar:

NL83 RABO 0343 4060 12 t.n.v. Filiaal Diaconie
of naar het algemene bankrekeningnummer van onze kerk, onder vermelding van: Diaconale Kas
NL55 RABO 0343 4032 18 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Mussel.

Via mail contact opnemen met de diaconie