Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Liturgie kerkdiensten

Zondag 12 september 2021

 

Morgendienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. R. v.d. Kamp

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 464
De Tien Woorden
Zingen: Psalm 17: 2 en 3 NB
Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing: Habakuk 1
Moment met de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 12
Verkondiging
Zingen: Lied 293: 2 en 3
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 294: 1, 4, 5 en 6
Zegen

 

 

Middagdienst

Aanvang: 14:30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Thema: God is de allerhoogste. Hij regeert.

Welkom
Zingen: Opwekking 13
Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 97: 1, 5 en 6 NB
Gebed
Schriftlezing: Daniël 5: 1 – 2a; 5 – 9; 13 – 18, 24 – 28
Moment met de kinderen
Zingen: Op Toonhoogte 541
Verkondiging
Zingen: Lied 281
Danken en bidden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 456
Zegen
Zingen: Opwekking 662