Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Algemene huisregels i.v.m. Corona-COVID-19

Algemene huisregels i.v.m. Corona-COVID-19

Onderstaande regels gelden vanwege Corona- COVID-19.

De kerkenraad beseft dat onderstaande regels dwingend kunnen overkomen. In het belang van de gezondheid van eenieder is het van groot belang dat wij ons allen hieraan conformeren!

Algemene regels

Om op de juiste wijze de zondagse diensten te kunnen houden zijn onderstaande huisregels van toepassing:

• Mensen die ziek of verkouden zijn wordt verzocht thuis de diensten online te volgen samen met de huisgenoten;
• Tussen mensen dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden welke niet tot één huishouden behoren;
• Huisgenoten moeten bij elkaar zitten;
• Looproutes moeten worden gevolgd;
• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. Begeleiding door een combo;
• Aanwijzingen coördinatoren(wijkteam) moeten worden gevolgd;
• Geen ontmoeting en consumptie na afloop;
• Garderobes worden niet gebruikt;
• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;
• Collecteren gaat alleen digitaal via de Givt-app of thuis overmaken;
• Er is geen kindernevendienst en kinderoppas;
• Parkeren auto’s op de gebruikelijke wijze rondom de kerk.