Kandidaatstelling i.v.m. invulling vacature predikant

Gemeenteleden,

Om in de vacature van predikant te voorzien stelt de kerkenraad het volgende tweetal aan u voor: kandidaat J.R. (Sjors) Bulten uit Enschede en kandidaat A. (Albert) Veuger uit Nijkerk. Hieronder vindt een aantal links naar kerkdiensten waarin Sjors Bulten en/of Albert Veuger zijn voorgegaan.

Gezien de corona maatregelen is het niet mogelijk om fysiek een stemmingsvergadering te houden. U ontvangt ook persoonlijk een stembiljet en verdere informatie.

De gang van zaken na de ontvangst van het stembiljet en verdere informatie:

  • U zet op het stembiljet een kruisje bij de kandidaat van uw voorkeur. Geen opmerkingen etc. plaatsen, dat maakt het stembiljet ongeldig.
  • U doet het ingevulde stembiljet in een gesloten envelop en voorziet de envelop van de naam en handtekening van ieder, die een stembiljet heeft ingevuld.
  • Deze envelop deponeert u voor woensdag 30 december 18.00 uur in de brievenbus van uw wijkouderling. Inleveren kan ook in de brievenbus van de scriba. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om u stembiljet in te leveren, neem dan contact op met uw wijkteam om het biljet te laten ophalen.
  • Het is van groot belang, dat zoveel mogelijk leden stemmen om zo een representatieve uitslag te kunnen realiseren. We verzoeken u dan ook om alles in het werk te stellen om uw stem te laten meetellen.
  • 30 december vanaf 19.30 uur worden de stemmen geteld in een vergadering van een afvaardiging van de kerkenraad, de beroepingscommissie en de gemeente. De kandidaat met ten minste 60% van de uitgebrachte stemmen zal door onze gemeente beroepen worden.
  • In de dienst van Oudejaarsavond wordt de uitslag bekend gemaakt.
  • Voor vragen kunt u terecht bij de leden van de kerkenraad.

Sjors Bulten:
Even voorstellen: Sjors Bulten
Zondag 20 december CGK Mussel: https://youtu.be/ypY2nqgJGoU
Zondag 8 november CGK Mussel: https://youtu.be/YrBxfYR1Y2g
Zondag 3 mei 2020 CGK Doetinchem: https://youtu.be/YrBxfYR1Y2g
Contactinformatie: https://cgk.nl/predikant/451

Albert Veuger:
Even voorstellen: Albert Veuger
Zondag 22 november 2020 CGK Mussel: https://youtu.be/yeMAUMsm9uE
Zondag 1 november 2020 CGK Mussel: https://youtu.be/kuK52rJ_eCo
Zondag 1 november 2020 CGK Mussel: https://youtu.be/8gODGapJ8oY
Contactinformatie: https://cgk.nl/predikant/441

 

Wellicht ook interessant …