On-line talentenlijst 
Hieronder ziet u de digitale versie van de talentenlijst.
U kunt aangeven waar u aan mee wilt werken, of welke talenten u zijn toebedeeld.
U kunt kiezen door op ja of nee te klikken in het keuze vakje.

U hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Als u het formulier heeft ingevuld kunt u op "versturen" klikken.
Dan wordt de lijst zoals u die heeft ingevuld direct naar de evengelisatiecommissie verstuurd.

 

* Naam
Adres
Plaats

* E-mailadres

Telefoonnummer

evt mobielnummer

Velden met een * zijn verplicht


 
Oppassen in de kerk.
Wilt u op kinderen van 0-4 jaar passen tijdens kerkdiensten?

Ja Nee
 
Schoonmaken speelgoed.
Wilt u helpen met het schoonmaken van speelgoed van de oppasdienst?

Ja Nee


 
Kindernevendienst.
Wilt u meehelpen met het leiden van een kindernevendienst?

Ja Nee
 
Activiteiten kinder neven dienst.
Wilt u meehelpen met een activiteit van de Kinddernevendienst
( bijvoorbeeld een spelmiddag)?

Ja Nee
 
Startpunt.
Wilt u leiding geven aan kinderen van 10 t/m12 jaar.
op de clubavonden e.d.?

Ja Nee
 
Childeren of the Daytime.
Wilt u leiding geven aan tieners van 12 t/m14 jaar
op de clubavonden e.d.?

Ja Nee
 
Tussenin.
Wilt u leiding geven aan jeugd van 14 t/m16 jaar
op de clubavonden e.d.?

Ja Nee
 
Jeugdvereniging “op weg”.
Wilt u leiding geven aan jeugd van 16 jaar en ouder
op de clubavonden e.d. ?

Ja Nee
 
Uitstapjes/kamp.
Wilt u clubs en verenigingen helpen met uitstapjes of kampweekenden e.d. ?

Ja Nee
 
Kerstbakjes rondbrengen.
Wilt met kinderen mee rijden om kerstbakjes te bezorgen?

Ja Nee
 
Jeugdraad.
Wilt u helpen met activiteiten zoals: startweek en startzondag?

Ja Nee


 
Groei/Gespreks groep.
Wilt u meehelpen met het oprichten of leiden van een groei of gespreksgroep ?

Ja Nee
 
Gebedsgroep.
Wilt u meebidden met de gebedsgroep ?

Ja Nee
 
Cursus kringleider.
Wilt u een cursus volgen van cursus om kringgesprekken e.d. te leiden?

Ja Nee


 
Evangelisatiecommissie.
Wilt u lid worden van de Evangelisatiecommissie?

Ja Nee
 
Braderie Mussel.
Wilt u meehelpen in onze stand op de braderie met koffie schenken e.d.?

Ja Nee
 
Bijzondere diensten.
Wilt u helpen met bijzondere diensten, bv een praisedienst o.i.d. ?

Ja Nee


 
Zusterhulp.
Wilt u gemeenteleden in noodsituaties helpen ?

Ja Nee
 
Pastorale hulp.
Wilt u bezoeken afleggen bij zieken en ouderen ?

Ja Nee
 
Bloemengroet.
Wilt u meehelpen met het brengen van de bloemengroet bij zieken of ouderen?

Ja Nee
 
Autorijden.
Wilt u mensen die geen vervoer hebben ophalen voor een kerkdienst
en na de dienst weer thuisbrengen


Ja Nee


 
Jeugdsoos.
Wilt u lid worden van het bestuur van de jeugdsoos?

Ja Nee
 
Jeugdsoos activiteiten.
Wilt u meehelpen met activiteiten van de jeugdsoos, zoals de survival e.d.?

Ja Nee
 
Jeugdsoos Schoonmaken.
Wilt u meehelpen met het schoonmaken van 'De Bun' ?

Ja Nee
 
Jeugdsoos Onderhoud.
Wilt u meehelpen met verven of andere klusjes in de soos ?

Ja Nee
 
Jeugdsoos Bardienst.
Wilt u een avond een bardienst draaien in de jeugdsoos ?

Ja Nee


 
Kerk schoonmaken.
Wilt u de koster meehelpen met het schoonmaken van de kerk
tijdens de jaarlijks grote schoonmaak ?

Ja Nee
 
Regenboog.
Wilt u meehelpen met het schoonmaken van de regenboog
tijdens de grote schoonmaak ?

Ja Nee
 
Sneeuwschuiven.
Wilt u meehelpen met het opruimen van sneeuw rondom de kerk ?

Ja Nee
 
Koffie schenken.
Wilt u meehelpen met koffie schenken bij het koffiedrinken
na de dienst ?

Ja Nee


 
Commissie van bijzondere diensten.
Wilt u lid worden van de Commissie Bijzondere Diensten ?

Ja Nee
 
Voorlezen in de dienst.
Wilt u een Bijbeltekst/gedicht voorlezen tijdens bijzondere diensten ?

Ja Nee
 
Zingen of spelen in combo.
Wilt u zingen of spelen in een combo tijdens een dienst ?

Ja Nee
 
Drama of toneel opvoeren.
Wilt u meehelpen met een toneelstukje o.i.d. op te voeren?

Ja Nee
 
Eten voorbereiden.
Wilt u meehelpen met het verzorgen van het eten op de startzondag?

Ja Nee
 
Koffie inschenken.
Wilt u meehelpen met het schenken van koffie-thee-fris op de startzondag?

Ja Nee
 
Tafels en stoelen.
Wilt u meehelpen met het klaatzetten van tafels en stoelen voor de startzondag?

Ja Nee


 
Commissie van Beheer.
Wilt u lid worden van de CvB?

Ja Nee
 
Timmerwerk.
Wilt u meehelpen met timmerwerk aan en in de kerk?

Ja Nee
 
Installatiewerk.
Wilt u meehelpen bij installatie werkzaamheden?

Ja Nee
 
Tuinonderhoud.
Wilt u meehelpen in de tuin bij de kerk?

Ja Nee
 
Straatwerk.
Wilt u meehelpen bij straatwerk bij de kerk?

Ja Nee
 
Kleine reparaties.
Wilt u meehelpen bij kleine reparatiewerkzaamheden?

Ja Nee


 
Gastvrouw/gastheer.
Wilt u mensen welkom heten en het mededelingenblad uitdelen?

Ja Nee
 
Deurcollectes.
Wilt u meehelpen met deurcollectes of verjaardagszakjes?

Ja Nee


 
Zendingscommissie.
Wilt u lid worden van de zendingscommissie?

Ja Nee
 
Zendingsdag/activiteiten.
Wilt u meehelpen met zendingsdag / activiteiten?

Ja Nee
 
Stamppot actie.
Wilt u meehelpen met het maken van stamppot?

Ja Nee


 
Jubilieumcommissie.
Wilt u lid worden van de jubilieumcommissie? (in 2013 bestaan we 100 jaar)

Ja Nee
 
Beamercommissie.
Wilt u meedraaien in het beamerteam?

Ja Nee
 
A.Z.C begeleiding.
Wilt u als vrijwilliger asielzoekers begeleiden?

Ja Nee

U kunt hier zelf aangeven waar u aan mee zou willen werken, of welke talenten u wilt inzetten: