Liturgie
voor
Zondag 4 februari 2018Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De verborgen en ongedachte regering van IsraŽls God
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 149: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 259
Lezing van de wet
Gebed
Zingen: Psalm 86: 4 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Esther 6: 11 - 13
Zingen: Opwekking 375
Verkondiging
Zingen: Psalm 124: 1 NB
Kinderen terug in de kerk
De geschiedenis van Esther
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 262: 1, 3 en 4
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God schakelt Zijn volk in
 
Welkom
Zingen: Psalm 95: 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 596
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 14 OB
Gebed
Schriftlezing: Esther 4: 1 - 17
Zingen: Opwekking 376
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 7 en 8 OB
Kinderen terug in de kerk
De geschiedenis van Esther
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Lopen op het water
Zingen: Hemelhoog 450: 1, 3 en 4
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken