Liturgie
voor
Zondag 28 januari 2018Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Het gaat Jezus om jou persoonlijk
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 14 - 29
Zingen: Hemelhoog 327
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 286
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Lied 449: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 449: 4 en 5
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 304
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Waar komen "ze" met jou als Avondmaalganger uit?
 
Welkom
Zingen: Psalm 66: 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 674
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 116: 6 en 8 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 28 - 42
Zingen: Hemelh.582a/Ps. 118: 7 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 119: 86 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Living water
Zingen: Hemelhoog 668
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken