Liturgie
voor
Zondag 21 januari 2018Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Omgaan met ongelovigen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 96: 1 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 682
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 690
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 4: 2 - 6
Zingen: Hemelhoog 273 / 478
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 145: 3 en 4 NB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Als je weet wat God je geeft
 
Welkom
Zingen: Psalm 87: 1, 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 605
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 479: 1, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 1 - 14
Zingen: Hemelhoog 354a
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken