Liturgie
voor
Zondag 14 januari 2018Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Zegen en tegenstand, en dan?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 95: 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 326
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 81: 1, 7 en 8 NB
Gebed
Zingen: Psalm 89: 7 OB
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 - 11
Zingen: Toonhoogte 504
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 445: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 583
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gods stroomstoot
 
Welkom
Zingen: Opwekking 281
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 45: 1 en 2 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 84: 4 NB
Gebed
Schriftlezing: EfeziŽrs 1: 1 - 3 en 11 - 14
Zingen: Lied 250: 1, 4 en 5
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 132: 1, 3 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 84: 6 NB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken