Liturgie
voor
Zondag 7 januari 2018Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. C. Groenewold
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: God is voor ons
 
In memoriam zr. Eja de Vries
Zingen: Joh de Heer 283: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Lezing van de wet
Zingen: Opwekking 518
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 28 - 39
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Lied 90: 1, 2 en 11
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 44
Zegenbede
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Folkers
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 122: 1 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 42: 1 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 62: 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 3: 1 - 10
Zingen: Opwekking 544
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Lied 460: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 981
Zegenbede
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken