Liturgie
voor
Maandag 1 januari 2018Morgendienst
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Een gezegend Nieuwjaar!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 320: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 119: 51 en 64 NB
Gebed
Schriftlezing: Numeri 6: 22 - 27
Zingen: Hemelhoog 61
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 456: 1 en 2
Zegen
Zingen: Lied 456: 3

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken