Liturgie
voor
Zondag 31 december 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus zoeken? Hoe werkt dat?
 
In memoriam br. Willem Moorlag
Zingen: Lied 14: 1 en 3
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 16
Lezing van de wet
Zingen: Opwekking 218
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 2: 1 - 9
Zingen: Hemelhoog 126: 1, 2 en 5
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 88
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Jezus vinden, en dan?
 
Welkom
Zingen: Psalm 72: 5 en 7 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 798
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 116: 6 en 8 NB
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 2: 10 - 12
Zingen: Weerklank 571: 1 t/m 7
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 663: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 28: 1 en 2
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken