Liturgie
voor
Maandag 25 december 2017
Eerste KerstdagMorgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Geboren voor jou

Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 142: 1 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111: 2 en 5 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 155
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20
Zingen: Hemelhoog 138
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 en 7 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zegen
Zingen: Ere zij God


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst

Zingen: Toonhoogte 406
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 143
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 118: 9 NB
Gebed
Kerstverhaal
Zingen: Kinderopwekking 54
Schriftlezing: Lucas 2: 8 - 21
Kinderpreek
Zingen (tijdens de kinderpreek): HH 126: 1, 2, 3, 4
Zingen: Hemelhoog 126: 5
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderkoor "The Happy Singers" zingt
Zegen
Verrassing
Zingen: Psalm 98: 2 OB

OB = Oude berijming (1773)
NB = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
EG = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
JdH = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken