Liturgie
voor
Zondag 24 december 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars
Zingen: Opwekking 520
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 71: 4, 5 en 8 NB
Lezing van de wet
Zingen: Lied 441: 1, 5 en 8 NLB
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 63: 7 - 64: 12
Zingen: Psalm 141: 1, 2 en 3 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 326
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 665
Zingen: Lied 300: 1, 2, 5 en 6
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Klaar voor het Kerstfeest
 
Welkom
Zingen: Psalm 43: 3 en 5 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 649
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 14
Zingen: Hemelhoog 177
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 160
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Gezang C: 4 en 5
Inzameling van de gaven
Zingen: Kom Heer Jezus, kom!
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken