Liturgie
voor
Zondag 17 december 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De geest maakt ons trouw
 
Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars
Zingen: Lied 124
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 409: 1 en 2
Lezing van de wet
Zingen: Opwekking 194
Gebed
Schriftlezing: 2 KorintiŽrs 1: 18 - 20
                       2 TiomotheŁs 2: 14 - 16; 22
Zingen: Psalm 115: 4 en 5 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Tekst: Galaten 5: 22g
Verkondiging
Zingen: Opwekking 123
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 136: 1, 5, 8, 11 en 12 DNP
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Zie hier is jullie God
 
Welkom
Zingen: Psalm 147: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 294a
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 581
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11
Zingen: Hemelhoog 181
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Our God (in Farsi)
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 48: 4 en 6 OB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken