Liturgie
voor
Zondag 10 december 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Advent en een trouwtekst voor elk stel
 
Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars
Lezen: Jesaja 9: 1, 5 en 6
Zingen: Hemelhoog 145: 1 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 103: 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 657
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 1: 20 - 23
                       EfeziŽrs 5: 22 - 33
Zingen: Hemelhoog 494 / Psalm 119: 53 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 33: 6 en 11 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 473
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Waarvoor troost, troost?
 
Welkom
Zingen: Psalm 105: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Le Groupe Evangelique zingt
Geloofsbelijdenis
Le Groupe Evangelique zingt
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11
Zingen: Lied 124: 1
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 2 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Le Groupe Evangelique zingt
Zegen
Le Groupe Evangelique zingt(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken