Liturgie
voor
Zondag 3 december 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van 't Spijker
Er is zondagschool
Thema: Mens, waar ben je .. het begin van het evangelie
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 1: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 281
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 27: 4 en 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 3: 1 - 15
Zingen: Lied 395: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Opwekking 428
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen uit de zondagschool
Zingen: Opwekking 32
Zingen: Lied 122: 1 en 5
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. van 't Spijker
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Heer wees mijn gids
 
Welkom
Zingen: Psalm 84: 1, 3 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 409: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 409: 5
Gebed
Schriftlezing: Psalm 139
Zingen: Opwekking 42
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 569: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 599
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken