Liturgie
voor
Zondag 26 november 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Nu het goede deel kiezen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 626
Lezing van de wet
Zingen: Opwekking 612
Gebed
Schriftlezing: Lucas 10: 38 - 42
                       2 Korintiėrs 6: 1 - 2
Zingen: Martha, Martha …
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 12 en 13 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 145: 4 en 6 NB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Het nieuwe Jeruzalem
 
Welkom
Zingen: Psalm 118: 10 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 732: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 62: 4 en 5 NB
We gedenken de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen
Zingen: Psalm 103: 6 en 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 21: 9 - 27
Zingen: Hemelhoog 426
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 1007
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Evangelische liedb 413
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken