Liturgie
voor
Zondag 19 november 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Eigen touwtjes los
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 399
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 85: 1 OB
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 383
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 9 - 19
Zingen: Hemelhoog 338
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 106: 1 en 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 85:3 OB
Gebed
Zingen: Hemelhoog 275: 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Bediening van het Heilig Avondmaal
Zingen: Hemelhoog 557: 1 en 2
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 584: 1 en 3
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een gelovige is een positivo
 
Welkom
Zingen: Psalm 33: 7 en 8 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 629
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 9 en 10 OB
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 6: 1 - 23
Zingen: Hemelhoog 430
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 1 en 10 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 679
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken