Liturgie
voor
Zondag 12 november 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Gods draagbelofte
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 617a: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 133: 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 15: 1 - 7
                       Psalm 68: 20 (NBV)
Zingen: Hemelhoog 429A
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 581
Kinderen terug in de kerk
Lezing Doopformulier
Zingen: Lied 334: 4
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Moment met de kinderen
Zingen: Hemelhoog 428
Er wordt gedoopt
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 583
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gods werk in uitvoering
 
Welkom
Zingen: Hemelhoog 548
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 147: 6 OB
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1 - 14
Zingen: Opwekking 375
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 146: 1,2,3 en 8 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 7 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 479: 1 en 3
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken