Liturgie
voor
Zondag 5 november 2017

Morgendienst (9.30 uur)

Voorganger: ds. A.C. v.d. Wekken
Organist: René Vloo
Knd: Gr. 1 en 2 basisschool

Welkom en mededelingen
Zingen (staande): Ev. Liedb. 191: 1, 2 en 3
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: Opwekking 616
Gods normen voor ons leven
Zingen: Psalm 130: 2 en 4          OB
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing: Genesis 19: 15 – 29, Lukas 17: 28 – 33
Zingen: Kinderopwekking 69
Kinderen naar de knd
Tekstafkondiging: Genesis 19: 26
Verkondiging
Zingen: Psalm 91: 1 en 5            NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
1e rondgang: kerk
2e rondgang: kerkelijke kassen
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppas in de kerk worden gebracht
Zingen (staande): Nw liedb 416: 1 – 4
Zegen (staande)

 

 

Middagdienst (14.30 uur)

Voorganger: ds. A.C. v.d. Wekken
Organist: René Vloo
Knd: Gr. 3 t/m 6 basisschool

Welkom
Zingen (staande): Ev. Lieb. 178: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: Psalm 27: 2 en 7 NB
We belijden ons geloof (staande)
Zingen: Psalm 68: 10  OB
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Openbaring 2: 8 – 11
Zingen: Opwekking 123
Kinderen naar de knd
Verkondiging: “Trouw tot in de dood”
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
1e rondgang: kerk
2e rondgang: kerkelijke kassen
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppas in de kerk worden gebracht
Zingen (staande): Lied 470: 1, 2, 3 en 4
Zegen (staande)
Zingen (staande): Lied 456: 3
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken