Liturgie
voor
Zondag 29 oktober 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Gods gerechtigheid en Luthers ontdekking
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 98: 2 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 785
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 143: 2 en 8 NB
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 1: 1 - 17
Zingen: Hemelhoog 299: 1 en 2
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Kinderen terug in de kerk
Zingen: Johannes de Heer 994
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 413: 1
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: De Pottenbakker en Zijn klei
 
Welkom
Zingen: Psalm 150: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 318
Zingen: Hemelhoog 33 / 338
Gebed
Schriftlezing: Jeremia 18: 1 - 6
Kijken naar Klei in de hand…
Zingen: Hemelhoog 77
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 275
Dankgebed
Zingen: Psalm 86: 6 OB
Luisterlied: Hier is mij hart
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 138: 4 NB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken