Liturgie
voor
Zondag 22 oktober 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A. Dingemanse
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 770
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 92: 1, 2 en 3 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 133: 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 14
Zingen: Evangelisch Liedboek 422
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Lied 157: 1 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 97: 5 en 6 NB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 95: 1, 2 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 125: 1, 2, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Johannes de Heer 133: 1, 3 en 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 102: 8 en 13 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 222: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken