Liturgie
voor
Zondag 15 oktober 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Sta op, wijs op Jezus en schitter
 
In Memoriam zr. Eef Winkels
Zingen: Hemelhoog 298
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 326
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 668
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 19: 5 en 7 OB
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1 - 19
Kijken naar U alleen …
Zingen: Psalm 75: 1 en 6 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 2 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 687: 1, 2 en 3
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Opwekking 334
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Gebed
Kindermoment
Zingen: Hemelhoog 428
Schriftlezing: Mattheüs 9: 35 - 10: 1
Zingen: Gezang 120: 1 GK
Kinderen naar de kindernevendienst
Preek, tijdens de preek lezen: Lucas 4: 14 - 21
Zingen: Gezang 120: 2 en 3 GK
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 683
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 146: 5, 6, 7, 8 OB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken