Liturgie
voor
Zondag 8 oktober 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. Ties de Vries
Er is zondagschool
Thema: De 3 V's van Gods koninkrijk
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 25: 6 en 7 OB
Lezing van de wet
Zingen: Lied 304: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 13: 44 - 46
Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 544
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Jerusalem of Gold
Kinderen van de zondagschool komen in de kerk
Zingen: Kinderopwekking 70
Zingen: Johannes de Heer 210
Zegenbede
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. Henk Moorlag
Er is geen kindernevendienst
Thema: Hemels Huisbezoek
 
Welkom
Zingen: Psalm 95: 1,2 en 3 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 OB
Gebed
Schriftlezing: Richteren 1: 19 - 2: 5
Zingen: Kinderopwekking 1
Zingen: Opwekking 350
Verkondiging
Zingen: Lied 435: 2 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 119: 6 NB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken