Liturgie
voor
Zondag 1 oktober 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Loofhuttenfeest: Alle zorg komt en zal komen van Boven, ondanks …
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1, 2 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 259
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 258
Gebed
Zingen: Psalm 61: 1, 3 en 5 NB
Schriftlezing: Leviticus 23: 34 - 43
Zingen: Hemelhoog 273 / 478
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 98: 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Jerusalem of Gold
Zingen: Johannes de Heer 60
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Loofhuttenfeest: Alle zorg komt en zal komen van Boven, ondanks …
 
Welkom
Zingen: Psalm 36: 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 716
Gebed
Schriftlezing: Leviticus 23: 42 - 44
                       Zacharia 14: 16
                       Lucas 13: 31 - 35
Zingen: Hemelhoog 427
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 118: 11 en 12 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 115: 1, 3 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Venisa et Ha'einayim …
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 719
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken