Liturgie
voor
Zondag 24 september 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Sta op en schitter met je gaven
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 139: 1, 7 en 9 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 249
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 86: 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: EfeziŽrs 4: 1 - 7
Zingen: Op Toonhoogte 397
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 690
Zingen: Johannes de Heer 205
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Rozema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De snelheid van het geloof
 
Welkom
Zingen: Psalm 136: 1, 2 en 26 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 630
Gebed
Schriftlezing: Lucas 18: 1 - 14
Zingen: Psalm 103: 1 en 3 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 642
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 197: 1 en 2
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken