Liturgie
voor
Zondag 17 september 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Next2You: Van Jezus danken, ga je veel geven!
 
Welkom en mededelingen
Uitleg meeschrijfboekjes
Zingen: Psalm 118: 9 NB / Opwekking 32
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 402
De Tien Geboden
Zingen: Kinderopwekking 96
Gebed
Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10
Zingen: Psalm 33: 8 NB
1e deel Verkondiging
Zingen: Kinderopwekking 126
2e deel Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 202
Oproep inzameling speelgoed
Dankgebed
Presentatie startweekkrant
Programma aankondiging
Inzameling van de gaven
Zingen: Het collecteliedje
Luisterlied: Ik wens jou
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 OB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Next2You II - Rijk zijn
 
Welkom
Zingen: Psalm 33: 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 251
Filmpje Laleaua aug 2017
Quotes van de Laleua-gangers
Zingen: Hemelhoog 401
Gebed
Zingen: Opwekking 802
Schriftlezing: Lucas 12: 13 - 21
Zingen: Hemelhoog 2
Kinderen naar de kindernevendienst
Kijken naar Hebzucht 2.2
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 2 en 9 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 701
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 583
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken