Liturgie
voor
Zondag 10 september 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus is de deur
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 391
Lezen van de Wet
Zingen: Hemelhoog 275
Gebed
Schriftlezing: Johannes 10: 1 - 10
Zingen: Kinderopwekking 1
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 7 en 10 OB
Kinderen terug in de kerk
Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Psalm 87: 4 OB
Vragen aan de broeders
Inzegening van de broeders
Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB
Aanspraak gemeente
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 799
Zingen: Johannes de Heer 210: 1, 2 en 3
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Genoeg genade
 
Welkom
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: 2 KorintiŽrs 11: 30 - 12: 10
Zingen: Lied 451: 1, 2 en 3
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 428
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: POpwekking 759
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken