Liturgie
voor
Zondag 3 september 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jobs wonderlijke verhoging
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 586
Lezen van de Wet
Zingen: Hemelhoog 629
Gebed
Schriftlezing: Job 42: 7 - 17
Zingen: Op Toonhoogte 431
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2 deel Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 66: 2 en 3 NB
Geloofsbelijdenis
Avondmaalsviering
Zingen: Psalm 66: 7 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Er is een God die hoort
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Leven van het Brood des levens
 
Welkom
Zingen: Opwekking 799
Zingen: Mijn Jezus is de Heiland
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 2, 7 en 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 6: 25 - 40
Zingen: Lied 75: 1 en 2
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 34: 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het Doopformulier
Zingen: Lied 473: 1 en 5
Doopgebed
Doopvragen
Moment met de kinderen
Zingen: Hemelhoog 382: 1 en 2
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 801
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 4 en 6 OB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken