Liturgie
voor
Zondag 27 augustus 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jobs nederige verwondering
 
Welkom en mededelingen
Skypeverbinding met RoemeniŽ
Zingen: Psalm 148: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 567
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 130: 1, 2 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Job 39: 8 - 2; 40: 20 - 28; 42: 1 - 6
Zingen: Hemelhoog 339: 1,2,3,4
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: How great is our God
Zingen: Lied 293: 1, 2 en 4
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gods huwelijksaanzoek
 
Welkom
Zingen: Opwekking 194
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Zingende gezegend 244: 1, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Hosea 1
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 38: 3 en 5
Verkondiging
Zingen: Opwekking 534
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 45: 4 DNP
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 45: 5 DNP
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken