Liturgie
voor
Zondag 20 augustus 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Eerlijkheid duurt het langst, eeuwig …
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 336
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 6 en 7 OB
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 32: 2 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 5: 1 - 11
Zingen: Op Toonhoogte 529
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 120
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 802
Zingen: Opwekking 249
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Antwoord uit de hemel
 
Welkom
Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 11 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 667
Gebed
Schriftlezing: Job 38: 1 - 27, 33 - 38
                       Job 39: 34 - 38
Zingen: Hemelhoog 247
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
We kijken naar een You Tube video
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Op Toonhoogte 334
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken