Liturgie
voor
Zondag 13 augustus 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Leef!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 554: 1, 2, 3, 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 548
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 107: 1 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Prediker 9: 7 - 10
                       1 TimotheŁs 4: 1 - 5
Zingen: Hemelhoog 4
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 150: 1, 2 en 3 OB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Jobs Verlosser leeft!
 
Welkom
Zingen: Hemelhoog 728
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1, 4 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Job 19: 1 - 27
Zingen: Op Toonhoogte 476
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 42: 2, 3 en 5 OB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 392
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: His love knows no end
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 73: 13 OB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken